TERMENI SI CONDITII

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, aplicabil din data de 25 mai 2018 SC PAIORA SERVICES SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Drumul Taberei, Nr. 80, Bl. C15, Sc. A, Et. 8, Ap. 44, Cam.3,  Sector 6, cod unic de inregistrare 40406190, numar de ordine in Registrul Comertului J40/280/2019,, vă informează că prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți, beneficiari sau potențiali beneficiari declarați ai contractului de asigurare.


Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrării.


Scopurile prelucrării: 


Temeiurile legale al prelucrării: 

(1) consimțământ privind datele necesare activității de marketing

(2) executareacontractului de asigurare la care persoanavizatăesteparte, saupentru a face demersuri, la cerereapersoaneivizate, înainte de încheiereaacestuia

(3) îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică în asigurări, legislația privind spălarea banilor și combaterea actelor de terorism).


Categoriile de destinatari și împuterniciți: 

Paiora Services Srl.  ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciți, următoarelor categorii de destinatari: societăți de asigurare/reasigurare, precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (furnizori de servicii IT, băncile unde avem conturi deschise, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatură, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrării: 

Datele cu caracter personal colectate de Paiora Services Srl.  vor fi păstrate cum urmează: Pentru asigurări generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertării; Pentru asigurare de viață, pe o perioada de 180 zile de la data ofertării, cu excepția cazului în care am fost informați de asigurător că s-a produs un risc asigurat. Daca în acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu există un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal în scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale păstrate ca fiind parte a unui contract de asigurare executat, datele se vor stoca și arhiva conform legislației (legea arhivării, legislația primară și secundară din asigurări, legislația fiscală, și cea contabilă). Pentru garanțiile prin consimțământ durata de stocare și arhivare este atâta timp cât acesta este în vigoare.


Prelucrare date personale în scop de marketing direct: 

În măsura în care ați fost de acord prin consimțământ, Paiora  și/sau partenerii săi prelucrează datele în scop de marketing direct: newsletter (buletine informative), individualizare a mesajului, analiză sau profilare, oferte comerciale sau campanii promoționale.


Drepturile persoanelor fizice in legătură cu prelucrarea datelor personale: 


Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Paiora Services Srl. la adresa de e-mail: contact@asigurescu.ro, și/sau la adresa poștală menționată mai sus.


În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele legal va fi cel informat pentru copilul minor.


Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.